Freehold, NJ

Huffman Koos Furniture

200 Trotters Way,
Freehold, NJ 07728


PROUDLY SERVING OUR NEIGHBORS AT THE FOLLOWING TOWNSHIPS:

Colts Neck, NJ 07722                 Englishtown, NJ 07726 
Farmingdale, NJ 07727                       Howell, NJ 07731 
Marlboro, NJ 07746          Millstone Township, NJ 08510 
Jackson, NJ 08527           Millstone Township, NJ 08535 
Monroe Township, NJ 08831


  Huffman Koos StorefrontHuffman Koos ShowroomHuffman Koos Showroom 2

  Grid  List 
  Sort By:  
  1 - 16 of 45 total
  Grid  List 
  Sort By:  
  1 - 16 of 45 total